Sanácie Ilava - podrezanie muriva
Bližšie informácie o sanačných prácach: 0905 417 239

Sanácie v Ilave a okolí

Trápia Vás vlhké steny na dome? Hľadáte firmu, ktorá vykonáva sanácie vlhkého muriva a izolácie stavieb proti zemnej vlhkosti? Spoločnosť SANAM so sídlom v Ilave, ktorá pôsobí na trhu už 15 rokov, Vám ponúka svoje profesionálne služby.

Sanačné práce sa delia na 3 fázy, a to je rez, izolácia a výplň. Prerezanie muriva vykonávame špeciálnou pílou. Na miestach, ktoré sú menej dostupné, používame ručnú reťazovú pílu.

Hydroizolácie

Izolácia, ktorá je najdôležitejšou časťou prác, sa skladá zo vsúvania tzv. vysokohodnotných izolačných platní, tie tvoria izolačnú vrstvu proti vlhkosti, zatĺkanie kotviacich klinov, vkladanie vodotesnej izolácie.

Pri práci používame hydroizolačnú fóliu PENEFOL 750 od výrobcov GUMOTEX, a.s. Břeclav a Plastika NITRA.

Poslednou sanačnou fázou je výplň - vyplňovanie škár injektážnou betónovou zmesou kompresorom. Sanačný systém, na ktorý je záručná doba 30 rokov, je veľmi výhodný. Stopercentne odstraňuje vlhkosť, je okamžite účinný.

Sanačné práce

Viac informácii o našich službách, cenách a širokej ponuke nájdete na domovskej stránke www.sanam.sk

V prípade otázok alebo záujmu nás pokojne kontaktujte telefonicky,
e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránke.

Sanačný systém predstavuje:

• odstránenie vzlínajúcej vlhkosti
• rýchlosť realizovania, okamžitá účinnosť
• vysoká životnosť fólií
• 30-ročná záručná doba

Sanácie Ilava - izolácie stavieb